PROTOCOL COVID19

En compliment de les mesures sanitàries necessàries per ajudar a la contenció del COVID19, informem que: 

  • No es podrà fer us dels vestidors ni tampoc de les dutxes.
  • És obligat l'ús de mascareta en tot el recinte.
  • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició de totes les persones que accedeixin al camp. 
  • Es demana mantenir la distància física de seguretat de 1,5 metres sempre que sigui possible.

En cas de detectar-se un cas positiu de COVID19 en un equip, les famílies rebran el protocol d'actuació intern per saber quins són els passos a seguir.