INICI

HORARIS

IMATGES

RESULTATS

slide01.jpgslide03.jpgslidenou.jpg

 COM REBRE ASSISTÈNCIA MITJANÇANT LA MUTUALITAT DE FUTBOLISTES


Normes. Com rebre assistència mèdica.
Mutualitat Catalana de Futbolistes.
Juliol 2011.

Per a tenir accés a la cobertura social i sanitària, els mutualistes i els seus clubs hauran de complir unes normes amb l'objectiu de facilitar l'assistència a tots els mutualistes i la bona gestió dels recursos dels que disposa la Mutualitat.

En el moment de produir-se una lesió o accident originat i causat per la pràctica del futbol federat, el mutualista pot acudir amb caràcter d'urgència a qualsevol dels centres concertats (veure llistat actualitzat a la web www.mcf.cat).

Si la lesió no és urgent, el mutualista pot sol·licitar consulta, prèvia cita, al centre mèdic de referència de Barcelona (C/ Ronda Sant Pere, 19-21. Telèfons 93 301 20 32 i 93 301 21 32 o mitjançant la nostra Web: www.mcf.cat, apartat:
DEMANEU VISITA).

1.- Perquè un mutualista sigui atès pels serveis mèdics de la mutualitat d'una lesió o accident derivat de la pràctica del futbol federat, haurà de fer constar sempre la seva condició de mutualista actual i en el moment de produir-se la lesió; presentant A) la llicència federativa tramitada de la temporada en curs. Una llicència se considerarà tramitada quan hagi estat abonat al banc el seu import íntegra; B) el DNI si els mutualistes són majors d’edat; i C) el CIP (codi d’'dentificació personal CatSalut).

2. La “Declaració d'accident” presentada a qualsevol centre mèdic concertat al rebre assistència mèdica es considerarà vàlida a l'efecte de comunicació dels fets de la seva lesió i les causes que la van produir.

3. A fi i efecte de poder assegurar que les lesions es produeixen durant la pràctica de l'esport federat els clubs hauran de notificar a la secretaria de la federació (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), amb la deguda antelació, qualsevol canvi en els horaris i dies d'entrenament, així com qualsevol variació de dates de partits oficial (calendari de competició).

4. Encara que la temporada oficial de joc acaba el 30 de juny, la validesa de la cotització de la temporada anterior es considerarà prorrogada, solament a l'efecte d'atendre les lesions en procés de cura.

5. Si transcorregut el termini de divuit mesos, el mutualista lesionat en alguna de les circumstàncies cobertes per l'assegurança, no hagi estat donat d'alta per a la seva activitat esportiva, serà reconegut pels serveis mèdics de la mutualitat, els quals proposaran el grau d'invalidesa.

© Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa